Μενου
ΚΑΛΑΘΙ

Συνδρομές

Ετήσια συνδρομή 240€ 180€/έτος

Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
Διαχείριση Πελατών
Διαχείριση Υπηρεσιών
Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών και Υπηρεσιών
Οικονομικά στοιχεία
Απεριόριστοι πελάτες
Απεριόριστα δεδομένα
Σύνδεση με το λογιστή
Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
Δυνατότητα λειτουργίας Offline

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

3 Έτη 165€/έτος

Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
Διαχείριση Πελατών
Διαχείριση Υπηρεσιών
Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών και Υπηρεσιών
Οικονομικά στοιχεία
Απεριόριστοι πελάτες
Απεριόριστα δεδομένα
Σύνδεση με το λογιστή
Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
Δυνατότητα λειτουργίας Offline

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

5 Έτη 123€/έτος

Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
Διαχείριση Πελατών
Διαχείριση Υπηρεσιών
Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών και Υπηρεσιών
Οικονομικά στοιχεία
Απεριόριστοι πελάτες
Απεριόριστα δεδομένα
Σύνδεση με το λογιστή
Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
Δυνατότητα λειτουργίας Offline

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α